ÁLVAREZ  MURO, Miguel Ángel

Autoridad Portuaria de Pasaia (Gipuzkoa). Colección Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bilbao. Diócesis de Donostia-San Sebastián. Gipuzkoako Industriaren Ordezkaritza-Delegación de Industria de Guipúzcoa, Donostia-San Sebastián. Gipuzkoako Foru Aldundia-Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián. Museo San Telmo, Donostia-San Sebastián.